logodiaspora.png

Fikambanana Diaspora Malagasy eto Kanada

Filoha: Bary Randresy ( Randresiarisoa)-

Tel: 438.346.4037-

Email: baryrandresy@hotmail.com

Responsable communication: Noëlla Raolona Tel:514.578.0672

Facebook : Diaspora Malagasy Canada

Ny « Fikambanana Diaspora Malagasy eto Kanada » dia fikambanana mijoro nanomboka tamin ny taona 2014 ary manaraka ny lalàna mifehy ny " compagnie" sy ny "association” eto Kanada sady manaja ihany koa ny ‘Charte Canadienne des droits et libertés’. Manana rantsana na solotena amin’ny tanana maromaro eto Kanada ny fikambanana, ohatra amin’izay : Ottawa, Vancouver, Québec, Val d'or, London, Trois Rivières …

Malalaka ny fidirana ary ny rehetra dia afaka manantona raha hiditra ho mpikambana.

Ny « Fikambanana Diaspora Malagasy eto Kanada » dia tsy miditra amin’ny lafiny politika na ny ara-pinoana fa mamela malalaka ny safidin’ny tsirairay.

Ny fikambanana dia miezaka mampiroborobo ny maha-Malagasy sy ny fanandratana ny kolotsaina Malagasy aty ivelany.

Anisan’ny asa maro efa vitan’ny fikambanana ny fametrahana ny assurance rapatriement de corps, ny SORATONONINA Canada, ny Journée Culturelle de Madagascar au Canada, ny fametrahana ny hetsika Zanak'i Madagasikara am-pielezana na ny ZAMA izay notanterahina tany Wakefield. Mandray anjara ihany koa ny fikambanana amin’ny ezaka fanampiana any Madagasikara, isan'ireny ohatra ny fandraisana anjara tamin’ny fandalovan'ny rivo-doza Chedza.

barydiaspora.jpg

Ny fikambanana dia nametraka ny "bourses d'études" Bary Randresy, izay entina hanampiana ireo mpianatra any Madagasikara. Nampitondraina ny anaran'ny Filoha sady mpanorina ny fikambanana io bourses io satria anisan'ny tarigetrany ny fifanampiana sy ny fianarana mba hisondrotan'ny maha-olona.

 

Hiroso amin’ny fametrahana ny "Ride for Madagascar" ny fikambanana izay hetsika lehibe hitondrana ainga vao any an-tanindrazana ary handray anjara mavitrika amin’ny Forum Mondial de la Diaspora ihany koa.

Voir aussi

Fikambanana Diaspora Malagasy eto Kanada Filoha: Bary Randresy ( Randresiarisoa)- Tel: 438.346.4037- Email: baryrandresy@hotmail.com   Responsable communication: Noëlla Raolona Tel:514.578.0672   Facebook : Diaspora Malagasy Canada Site Internet :...